Ofte stilte spørsmål

Hvorfor mener dere i det hele tatt at Gullbarbie trengs?

Vi skulle ønske at Gullbarbie ikke var nødvendig, men dessverre så ser vi at reklame- og mediebransjen fortsatt tjener penger på at barn og unge får dårligere psykisk helse. Siden Press startet å dele ut Gullbarbie for 13 år siden, har ting blitt litt bedre, men det er fortsatt en vei igjen å gå. I tillegg har vi sett en problematisk økning de siste årene i selskaper og influencere som tjener masse penger på markedsføring mot barn og unge i sosiale medier. Ungdom i dag oppgir at de føler på et stort kroppspress, og vi vet at negative tanker knyttet til egen kropp henger tett sammen med dårlig psykisk helse.

Er dette virkelig et problem?

Det korte svaret er ja. Det er et problem at reklame- og mediebransjen utnytter barn og unges usikkerhet ved å spille på ensidige skjønnhetsidealer, unødvendig seksualisering og gammeldagse kjønnsroller, kun for å tjene penger. Når man ser denne type reklame tusenvis av ganger hver dag, ender man opp med å tro på at det bare er en måte å se “riktig” ut på. Dette fører til negativt kroppsbilde og dårligere psykisk helse for barn og unge. Syv av ti barn og unge sier selv at de føler på et press til å se bra ut. Det er en skam at reklame- og mediebransjen bidrar til dette.

Hvorfor ha en negativ kampanje? Kan dere ikke gi ut en positiv pris i stedet?

Gullbarbie handler ikke først og fremst om hvilken reklame- eller medieaktør som vinner prisen. Hvert år er alle de tre nominerte verdige vinnere fordi de alle tre utnytter ensidige idealer, seksualisering og/eller gammeldagse kjønnsroller for å tjene penger. De nominerte er heller aldri alene om å ta til bruk slike skitne triks. Gullbarbie handler om å lage et eksempel ut av en enkel aktør for å vise fram et større strukturelt problem. Gullbarbie er vår måte å rette oppmerksomhet til dette problemet. Målet vårt er at politikerne skal ta ansvar og skape et regelverk som gjør det umulig for alle Gullbarbie-nominerte reklame- og medieaktører å operere som de gjør.

Man har jo et ansvar selv for hva man ser, og man kan jo bare slutte å følge om man blir påvirket? 

Barn og unge ser tusenvis av reklamer hver dag, både i bybildet og på nettet, noe som gjør det vanskelig å unngå. Ofte oppsøker ikke barn og unge dette innholdet, det påføres dem ufrivillig. Barn og unge skal ikke betale for det som er reklame- og markedsføringsbransjen sitt ansvar. For å bekjempe kroppspress trenger man strukturelle endringer, ikke å skylde på barn og unge for at de blir påvirket.

Tror dere ting kommer til å endre seg bare fordi dere deler ut en pris?

Politiske vedtak er nødvendig for strukturelle endringer, likevel ser vi at Gullbarbie har en effekt. Når Press, i 2010, begynte med Gullbarbie var ikke kroppspress et tema på dagsorden i det hele tatt. Kroppspress ble ikke diskutert når politikere og samfunnsdebattanter snakket om psykisk helse. Gullbarbie har bidratt til at kroppspress er et viktig tema på dagsordenen hvert år og skaper debatt i samfunnet. Flere tidligere vinnere har gjort endringer etter kritikken de mottok, men det har også kommet flere politiske tiltak. Blant annet har det blitt lovpålagt å merke reklame hvor mennesker har blitt retusjert. 

Hvorfor vant Sophie Elise AS?

Sophie Elise AS vant Gullbarbie 2021  for bedriftens reklame- og annonseinnlegg rettet mot barn og unge som i stor grad spilte på unødvendig seksualisering. Gullbarbie har aldri gitt prisen til en enkeltperson. En influenser må regnes som en bedrift når man har flere ansatt, tjener millionbeløp og disse pengene hovedsakelig kommer gjennom markedsføring fra barn og unge. Dette er bedrifter som alle andre, og som det dermed må kunne stilles like krav til. Vi synes det er synd å se at Sophie Elise AS ikke har ønsket å gjøre endringer i bedriftens markedsføring, men håper at vi fremover vil se en endring både der og hos influencerbedrifter generelt.