Ofte stilte spørsmål

Hvorfor mener dere i det hele tatt at Gullbarbie trengs?

Vi skulle ønske at Gullbarbie ikke var nødvendig, men dessverre så ser vi at reklame- og mediebransjen fortsatt tjener penger på at barn og unge får dårligere psykisk helse. Siden Press startet med å dele ut Gullbarbie for 12 år siden, har ting blitt litt bedre, men det er fortsatt en vei igjen å gå. I tillegg har det blitt et problem de siste årene at selskaper og influencere tjener masse penger på markedsføring mot barn og unge på sosiale medier. Ungdom i dag oppgir at de føler på et stort kroppspress, og vi vet at negative tanker knyttet til egen kropp henger tett sammen med dårlig psykisk helse. 

Er dette virkelig et problem?

Det korte svaret er ja. Det er et problem at reklame- og mediebransjen utnytter barn og unges usikkerhet ved å spille på ensidige skjønnhetsidealer, unødvendig seksualisering og gammeldagse kjønnsroller, kun for å tjene penger. Når man ser denne type reklame tusenvis av ganger hver dag ender man opp med å tro på at det bare er en måte å se “riktig” ut på. Dette fører til negativt kroppsbilde og dårligere psykisk helse for barn og unge. Syv av ti barn og unge sier selv at de føler på et press til å se bra ut. Et så vidtrekkende problem er man nødt til å ta alvorlig! Alle mennesker er forskjellig, og da burde også reklame- og mediebransjen gjenspeile hele mangfoldet av mennesker vi har i samfunnet. 

Hvorfor ha en negativ kampanje? Kan dere ikke gi ut en positiv pris i stedet?

Gullbarbie handler ikke først og fremst om hvilken reklame- eller medieaktør som vinner prisen. Hvert år er alle de tre nominerte verdige vinnere fordi de alle tre utnytter ensidige idealer, seksualisering og/eller gammeldagse kjønnsroller for å tjene penger. De nominerte er heller aldri alene om å ta til bruk slike skitne triks. Gullbarbie handler om å lage et eksempel ut av en enkel aktør for å vise fram et større strukturelt problem. Vi er negative fordi vi er sinte på et samfunn som ikke har tatt tak i dette alvorlige problemet og tvinger en ungdomsorganisasjon til å forsøke å endre på det en aktør av gangen. Vi ønsker at politikerne skal ta ansvar og skape et regelverk som gjør det umulig for alle Gullbarbie-nominerte reklame- og medieaktører å operere som de gjør. 

Man har jo et ansvar selv for hva man ser, og man kan jo bare slutte å følge om man blir påvirket? 

Det er umulig for barn og unge å slutte å se på tusenvis av reklamer hver dag. Noe av reklamen finnes i bybildet og barn og unge kan ikke slutte å eksistere for å unngå reklamebransjen. Også på sosiale medier og internett generelt er det vanskelig for barn og unge å skulle unngå reklamer og annen markedsføring. Internett er blitt en del av hverdagen til barn og unge. Det er der man kommuniserer med venner, gjør lekser, underholder seg og masse mer. Det går ikke ann å be barn og unge om å ikke delta i samfunnet fordi reklamebransjen utnytter barn og unges usikkerhet for å tjene penger. Barn og unge skal ikke betale for det som er reklame- og markedsføringsbransjen sin feil. For å bekjempe kroppspress trenger man strukturelle endringer, ikke å skylde på barn og unge for at de blir påvirket.

Hvorfor vant Sophie Elise AS i fjor?

Sophie Elise AS vant Gullbarbie 2022  for bedriftens reklame- og annnonseinnlegg som i stor grad spilte på unødvendig seksualisering og kropp. Millionbedriften tjener i stor grad penger på markedsføring rettet mot barn og unge. En influenser må regnes som en bedrift når man har flere ansatt, tjener millionbeløp og disse pengene hovedsakelig kommer gjennom markedsføring fra barn og unge. Dette er bedrifter som alle andre, og som det dermed må kunne stilles like krav til. I år har vi valgt andre kandidater, da det i denne runden var disse kandidatene vi anså som best på å få ungdom til å føle seg verst. Vi synes det er synd å se at Sophie Elise AS ikke har ønsket å gjøre endringer i bedriftens markedsføring, men håper at vi fremover vil se en endring både der og hos influencerbedrifter generelt. 

Tror dere ting kommer til å endre seg bare fordi dere deler ut en pris?

For at ting virkelig skal endre seg må det politiske vedtak til og det må skje strukturelle endringer. Men det har vist seg at Gullbarbie har en effekt. Dette er det 12 året vi deler ut Gullbarbie, og da vi begynte med kampanjen var ikke kroppspress på dagsordenen i det hele tatt. Videre tenkte ikke mange politikere eller samfunnsdebattanter på kroppspress og psykisk helse som et stort problem. Gullbarbie bidrar til at kroppspress er et viktig tema på dagsordenen hvert år og skaper debatt i samfunnet. Mye på grunn av akkurat denne prisen, ble alle de politiske forslagene fra rapporten vår Prosjekt perfekt vedtatt av Stortinget. Dette demonstrerer at Gullbarbie faktisk bidrar til positiv endring.